ניהול שרשרת אספקה


התמודדות עם אתגרים בניהול המודרני של שרשרת אספקה

האתגר המרכזי העומד בפני גופי שרשרת האספקה של ימינו הוא אספקת המוצר הנכון, בזמן הנכון ובכמות הנכונה תוך שמירה על עלות מינימאלית. שינויים מרכזיים בתקופה האחרונה לימדו אותנו כי כיום קשה יותר ויותר לעמוד באתגר זה ולכן יש להתייחס ולקחת בחשבון גורמים ומשתנים רבים.

אסטרטגיית שרשרת האספקה מגדירה את החזון, העקרונות והמטרות הרלוונטיות לתפעול השרשרת. אסטרטגיית שרשרת האספקה תהיה נדרשת להיות חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה העסקית של הארגון. בחירה באסטרטגיה נכונה לשרשרת האספקה, תהיה מרכיב מרכזי בהשגת יתרון תחרותי בתחום זה.

באמצעות הובלת פרויקטים רבים בתחום ניהול שרשרת האספקה, חברת Tefen מביאה עמה נסיון עשיר ומומחיות במגוון רחב של שרשראות אספקה שונות. במהלך הפרויקטים Tefen מבצעת ניתוח, תכנון ויישום של שרשראות אספקה המותאמות במיוחד לדרישות ולצרכים הייחודיים לחברה.

Tefen חילקה את תחום שרשרת האספקה לחמש התמחויות עיקריות: אסטרטגיה וניהול סיכונים, תכנון, רכש, תובלה והפצה ושרשרת אספקה ירוקה ו-Reverse logistics. בעזרת השקעת המאמצים והמשאבים בכל אחד מן התחומים הללו צוות Tefen מסייע לארגונים לבנות ולשמר שרשרת אספקה תחרותית, יעילה ותגובתית.

אסטרטגיה וניהול סיכונים בשרשרת האספקה

בארגונים רבים החיבור בין האסטרטגיה הארגונית והסביבה העסקית לתהליכים התפעוליים רופף ולעתים אף לא קיים.
ל-Tefen ניסיון רב באפיון עיצוב ויישום של אסטרטגיה לשרשרת האספקה המאפשרת תמיכה מיטבית של תהליכי שרשרת האספקה באסטרטגיה הארגונית תוך הבנה מעמיקה של הסביבה העסקית הרלוונטית לכל ארגון על הסיכונים והסיכויים הגלומים בה.

תכנון

שרשרת האספקה מתוכננת ע"י Tefen על סמך אסטרטגיית ומטרות הלקוח. שלב התכנון עוסק בהגדרת אסטרטגיית שרשרת האספקה, סנכרון ממשקי העבודה בין גורמים בשרשרת האספקה לגורמים שונים בתוך החברה וקביעת עקרונות בסיסיים לניהול המלאי בשרשרת בהתאם לרמת השירות שנקבעה ע"י החברה.

רכש

תהליך הרכש מכיל בתוכו ניתוח מפורט של מוצרי החברה וחו"ג איתם היא עובדת ע"מ לזהות את הדרישות והצרכים הספציפיים של שרשרת האספקה. לאחר מכן מתבצעת פעולת מיקור/רכש אסטרטגי אשר נועדה לזהות ולבחור את השיטה המתאימה ביותר לחברה תוך התחשבות באסטרטגיה הנבחרת. במהלך השנים הצליחה Tefen לחסוך ללקוחותיה חלקים ניכרים מהוצאות הקשורות לתהליך הרכש.

תובלה והפצה

בעולם שהופך לדינמי יותר ויותר בהיבטי מיקום הספקים ומחירי הדלק וכן ברמת השירות והזמינות הנדרשות ע"י השוק, מצוינות בתחומי התובלה וההפצה הופכת לבעלת השפעה קריטית על רווחיות הארגון. במהלך השנים Tefen הובילה בהצלחה פרויקטים מגוונים בתחום זה אשר התפרסו על לקוחות ומדינות רבים. החיבור בין הבנה תפעולית מעמיקה לראיה עסקית\כלכלית ומוכוונות לשורה התחתונה (לדוגמא בפרויקטים מסוגCost to Serve ו-Route to market) מהווה מכפיל כוח עבור Tefen בעולם ההובלה וההפצה

Reverse Logistics ושרשרת אספקה ירוקה

בשנים האחרונות, הופכים עולמות שרשרת האספקה הירוקה וההפוכה למשמעותיים יותר הן בהיבט תפעולי והן בהיבט תדמיתי ואף הרגולטורי (חוק האריזות, מדידת טביעת רגל פחמנית ועוד) . Tefen מהווה מובילה וחלוצה בתחום זה ומלווה זה מספר שנים לקוחות משמעותיים וגלובליים ביישום תהליכים בעולמות אלו. ל-Tefen ניסיון מגוון רחב של מתודולוגיות אשר יעזרו ללקוחותיה לעמוד בקצב המהיר של התפתחות התחום העסקי בסביבה הירוקה.

 

לקריאת הבלוג בנושא שרשרת אספקה לחץ כאן.

אסטרטגיה וניהול סיכונים

שרשרת האספקה הנה גוף שירותי הפועל על פי רוב כמרכז עלות. ככזה, השרשרת היא למעשה גוף המספק שירות ליחידות השונות בארגון כגון יחידות יצרניות (בהנחה כי מערך הייצור אינו בניהול השרשרת) ויחידות מכירה. השרשרת אינה מגדירה את היעדים האסטרטגיים של הארגון. יעדים אלו נקבעים ע"י ההנהלה ראשית בראיה שיווקית ומכירתית (רווחיות, נתח שוק, מודעות, מיצוב ועוד). לאחר שהארגון קבע את היעדים והמטרות האסטרטגיות על יחידת התכנון בשרשרת האספקה להגדיר ולעצב את דרך הפעולה האסטרטגית הטקטית והתפעולית על מנת לשרת נאמנה את מטרות הארגון תוך עמידה ביעדים האסטרטגיים. הנושאים עליהם נדרש לתת את הדעת הם לדוגמא : כמות מרכזים לוגיסטיים, איזה לקוחות ישורתו מאיזה מרכז לוגיסטי, חלוקת הסמכות והאחריות בפעילות גלובאלית, עבודה עם קבלני משנה או משאבי הארגון (מערכי הפצה, מערכי אחסון), הגדרת תהליכים חוצי ארגון, הגדרת תהליכים לשיפור מתמיד (Operation excellence) ועוד. 
במסגרת עיצוב אסטרטגיה לשרשרת האספקה ייבחנו בין היתר הנושאים הבאים:

  • עיצוב שרשראות האספקה – כמה שרשראות, הגדרות גבולות גזרה לכל שרשרת (איזורית, על בסיס מוצרים, לקוחות וכו')
  • אופטימיזצית רשת - קביעת מיקום ומספר אופטימאלי של אתרי יצור והפצה
  • רמות שירות - מהן רמות השירות הנדרשות עבור הסגמנטים השונים, מהן המשמעויות התפעוליות הנגזרות מכך
  • Make Vs. Buy- גיבוש תפישת Inhouse ו-Outsource
  • ניתוח כדאיות כלכלית והיתכנות להקמת פרויקטים וליישום טכנולוגיות מתקדמות

ניהול סיכונים בשרשרת

תנאי השוק הופכים לתחרותיים ומורכבים יותר במהלך השנים ואיתם גם רמת המורכבות בשרשרת האספקה. מורכבות זו הנובעת ממיקור במגוון ארצות, תלות בערוצי תובלה מסוגים שונים, רגולציה משתנה, התנהגות צרכנים, מציאות גיאופוליטית ועוד, חושפת את שרשרת האספקה למגוון מצבים אשר יכולים להשפיע באופן משמעותי על תפקודה. 
תפישתנו ב-Tefen היא שמצבים שונים יכולים להוות סיכון אך במקרים מסוימים ניתן לראותם כהזדמנות. Tefen מביאה עמה מתודולוגיה מובנית באמצעותה נמפה את הסיכונים ואת ההזדמנויות, נסווג ונעריך את הסיכוי וההשפעה, נגדיר תכנית לצמצום הסיכונים, איתור מוקדם והיערכות תוך התחשבות בכלל הגורמים באופן שישפר את עמידות הארגון לאורך זמן לצד שמירה על ביצועים תחרותיים בהווה.

תכנון

שלב תכנון שרשרת האספקה הינו שלב מהותי ע"מ לעמוד ביעדים ובאסטרטגיית החברה. הניסיון העשיר של Tefen בכל שלבי שרשרת האספקה הינו חיוני ומהווה יתרון בשלב התכנון בעזרת היכולת להבין ולצפות קדימה את השלכות ההחלטות בשלב זה ולהצליח בסוף התהליך לבנות שרשרת אספקה יעילה ועמידה בפני השווקים המשתנים אשר אנו חווים היום.

סנכרון העבודה בין הגורמים בתוך השרשרת ובין גורמים פנימיים בארגון

ניתן לדמות את יחידת התכנון כמנצח על התזמורת. תזמון כלל הגורמים בשרשרת הינו אחד התפקידים החשובים. כניסת ההזמנה ועד אספקתה ללקוח במועד, במקום ובכמות הרצויה הנם באחריות יחידת התכנון. קבלת החלטה מה לייצר היכן לייצר וכמה לייצר הם מהשאלות המרכזיות שעל יחידת התכנון לתת מענה מידי יום בהתאם להזמנות הנכנסות ורמות המלאי הנדרשות. על מנת שניתן יהיה לתת מענה מיטבי, על התכנון לנפק תחזיות שיאפשרו הערכות נכונה מבחינת המשאבים (איזון עומסים), והמלאים. תהליך ניפוק התחזיות נעשה במשותף עם מערך המכירות והשיווק בנוסף לניתוח סטטיסטי של נתונים היסטוריים. מערך התחזיות נתמך בד"כ על תחזית מתגלגלת המתחלקת לפרקי זמן שונים. תהליך זה מלווה במדידה ובקרה של איכות התחזית בהסתכלות פרטנית על משפחות פריטים מהירים איטיים ובינוניים.

ניהול המלאי על בסיס מדיניות שירות מוכתבת

קביעת וניהול מדיניות המלאי היא ללא ספק אחד האתגרים החשובים בשרשרת האספקה. לאחר שרמת השירות הרצויה נקבעת (בהתאם לאסטרטגיית החברה), תצורת ניהול מלאי נקבעת על מנת לתמוך ברמה הרצויה תוך שימוש במינימום משאבים. כאשר מגדירים תצורת ניהול מלאי יש להתחשב בגורמים רבים, כגון עלות פריט, נפח, משקל, ביקוש, שונות הביקוש, זמן אספקה, שונות זמן אספקה ועוד.

מאחר ותצורת ניהול המלאי משפיעה רבות על תזרים המזומנים של החברה, הערך הקריטי שלה כתמיכה בביצועי החברה הוא ברור מאליו. למרות שקיימות מערכות רבות לתמיכה בניהול המלאי, ארגונים רבים עדיין נמצאים מאחור מבחינת רמת השירות ותצורת ניהול המלאי הקיימות לבין הרצויות.

ניהול המלאי על בסיס מדיניות שירות מוכתבת

קביעת וניהול מדיניות המלאי היא ללא ספק אחד האתגרים החשובים בשרשרת האספקה. לאחר שרמת השירות הרצויה נקבעת (בהתאם לאסטרטגיית החברה), תצורת ניהול מלאי נקבעת על מנת לתמוך ברמה הרצויה תוך שימוש במינימום משאבים. כאשר מגדירים תצורת ניהול מלאי יש להתחשב בגורמים רבים, כגון עלות פריט, נפח, משקל, ביקוש, שונות הביקוש, זמן אספקה, שונות זמן אספקה ועוד.

מאחר ותצורת ניהול המלאי משפיעה רבות על תזרים המזומנים של החברה, הערך הקריטי שלה כתמיכה בביצועי החברה הוא ברור מאליו. למרות שקיימות מערכות רבות לתמיכה בניהול המלאי, ארגונים רבים עדיין נמצאים מאחור מבחינת רמת השירות ותצורת ניהול המלאי הקיימות לבין הרצויות.

רכש

כיום, ארגון המבצע רכש אסטרטגי, משולב ויעיל צובר יתרון תחרותי ומשמעותי בשוק. לכן, Tefen שמה לעצמה מטרה לשדרג את פונקציית הרכש אצל לקוחותיה לרמת Best Practice, תוך שימוש בניסיון ובידע הנרחב שTefen רכשה בארץ ובעולם במרוצת השנים בתחום הרכש לאורך שרשרת הערך.

רכש אסטרטגי הינו ניתוח המתבצע באופן מתמשך על מנת להעריך בכל רגע החלטות מהותיות כגון מהי החלוקה הנכונה בין מכירת מוצרים ושירותים, הספקים עמם כדאי לעבוד ותנאי ההסכם עליהם יש להקפיד על מנת להגיע לאיזון הרצוי מבחינת עלות, איכות וחשיפה לסיכון.

העברת מידע בזמן אמת אודות הביקוש הנוכחי מהלקוח ועד למורד שרשרת האספקה נהיה יתרון משמעותי על מנת להתחרות בשווקים המשתנים והסוערים שאנו חווים במהלך השנים האחרונות. בעזרת הידע וניסיונה העתיר של Tefen, ארגונים רבים שיפרו באופן משמעותי את זמן התגובה שלהם לשינויים לא צפויים בביקוש וצמצמו את רמת הסיכון.

Tefen מאמינה כי על מחלקת הרכש להיות מעורבת החל מתהליך פיתוח המוצר על מנת לצפות, להתריע ולחסוך בהוצאות בשלבים מאוחרים הנובעות לדוגמא מבחירה להשתמש ברכיבים מיוחדים על פני סטנדרטיים, תצורות מוצר אשר יהיו קשות לאחסון ושינוע וכעוד.

תובלה והפצה

נושא התובלה וההפצה הינו נושא מורכב הצופן בחובו מספר שאלות אסטרטגיות מרכזיות המשפיעות על המערך כולו הן בהיבט השירותי והן בהיבט העלות.
מערך התובלה המושתת בד"כ על קבלני משנה אחראי על שינוע חומר מהנמלים אל הארגון. לעיתים אלו מחסני חומרי גלם במרכזי הייצור ולעיתים מרכזים לוגיסטיים בהם מאוחסנת על פי רוב תוצרת גמורה.
מערך ההפצה הוא המערך שמשנע חומר (בד"כ תוצרת גמורה) ממחסני הארגון אל הלקוחות. בניגוד לתובלה, חברות רבות מחזיקות ציי רכב עצמאיים וחלקן אף משלבות בין צי עצמאי וקבלני משנה.

צמצום הוצאות במערך התובלה

ניהול נכון של מערך התובלה יכול להביא לצמצום הוצאות בשני ערוצים מרכזיים: עלויות עקיפות הנובעות מאחסון חיצוני בנמלים וחיוב בגין מכולות ועלויות ישירות בתשלום לקבלני משנה לשינוע הסחורה.

סינכרון בין הגורמים בארגון האחראים על יבוא הסחורות ושחרורן בנמלים לבין הגורמים בשרשרת האחראים על הפעלת המובילים במשיכת החומר והעברתו למחסנים הוא קריטי במזעור ההוצאה על אחסון חיצוני בנמלים והחזרת המכולות הריקות לחברות הספנות. לצורך כך נדרש לקיים שגרת ניהול שוטפת עם כל הגורמים הנוגעים בדבר על מנת להביא לאופטימיזציה גלובאלית.

עלויות ישירות נגזרות בעיקר מהסכמים המסחריים מול קבלני המשנה. ישנן שתי גישות מרכזיות בעבודה מול קבלני המשנה. יש חברות המאמינות כי הישענות על מוביל אחד כמוביל אסטרטגי המבצע למעלה מ 60% מהפעילות של התובלה היא הדרך הנכונה בעוד שחברות אחרות יעדיפו לעבוד עם מספר חברות בחלוקה שווה של הפעילות ולגרום לתחרות יום יומית. באיזו גישה שלא נבחר (לכל אחת יתרונות וחסרונות) המפתח הוא בניהול מו"מ וביצירת הסכם גמיש אבל פשוט ושיתוף פעולה עם המוביל על מנת לצמצם את אי הודאות שלו ויכולת להערכות נכונה שתאפשר לו אופטימיזציה תפעולית.

אופטימיזציה במערך ההפצה

מערך ההפצה טומן בחובו אתגרים רבים אך יחד עם זאת הזדמנויות רבות. שאלות כמו צי עצמאי? שימוש בקבלני משנה? שילוב? מה התמהיל האופטימאלי? הם רק חלק מהשאלות האסטרטגיות שהארגון נדרש אליהן. השאלות התפעוליות היום יומיות עוסקות יותר בתכנון של טריטוריות, תכנון קווים, אופטימיזציה של נפח משקל וכמות דרופים יומית.

אחד הקשיים המרכזיים היום הוא מציאת נהגים. ארגונים רבים חווים תחלופה גבוהה של נהגים. על הארגון ללמוד כיצד לשמר את ההון האנושי ובמקביל להקנות לו שירותיות גבוהה לאור העבודה כי זה הממשק העיקרי שלנו עם הלקוחות הישירים.

תחזוקה מונעת של משאיות, הקפאת משאיות בתקופות שפל, רכישה מול ליסינג הם רק חלק מההזדמנויות שניתן להביא מהם ערך ע"י ניהול נכון של צי המשאיות.

סינכרון בין הפצה והובלה

אם תובלה הינה שינוע חומר מהנמלים לארגון ואילו הפצה הינה שינוע החומר ללקוחות, אז מי אחראי על הובלה בין מחסנים והובלה למפיצים? הנושא נמצא בתחום האפור ואין תשובה חד משמעית. כל מקרה לגופו מתוך הסתכלות של צמצום ההוצאה ושירותית גבוהה. לעיתים יהיה נכון לעשות שימוש במשאיות של מערך ההפצה ולעיתים דווקא מערך התובלה הוא הפיתרון הנכון. מה שבטוח שגם פה ניהול יום יומי נכון יכול להביא לצמצום ההוצאה ומיקסום המשאבים.

שרשרת אספקה ירוקה

גורמים סביבתיים אשר חודרים ומשפיעים כיום כמעט בכל התחומים נהיו משמעותיים מתמיד בתהליכי שרשרת האספקה. 
Cradle to Cradle היא שיטה המשמשת לניתוח תהליכים וזיהוי הזדמנויות להפחתת הפגיעה באיכות הסביבה יחד עם צמצום העלויות.
באמצעות שימוש במתודולוגיה זו ואחרות, Tefen מהווה גורם מקצועי מוביל בעולם זה ומלווה כבר מספר שנים לקוחות משמעותיים וגלובליים בהגדרת תהליכי עבודה, הדרכה, מדידה והצבת יעדים להשגת הדרישות הרגולטוריות הסביבתיות הנדרשות יחד עם מערך מדידה ירוק לבקרה ושימור.

Reverse logistics

Reverse logistics אן הלוגיסטיקה ההפוכה היא כלל תנועת החומר מהלקוח לספק ובכלל זה: החזרות, רכיבים לפירוק, מרכזי תיקונים, מחזור, ועוד. 
בעשור הנוכחי, המגמה הירוקה אך גם הצורך בהתייעלות וצמצום עלויות מביא לעליה משמעותית בנפח וחשיבות הלוגיסטיקה ההפוכה ומוצאת ארגונים רבים אשר אינם ערוכים בצורה מיטבית לניהול, בקרה ומדידה של פעילות זו בהיבטים תהליכיים כמו גם תשתיות מערכות מידע ועוד.
בהתבסס על ניסיונה הרב, Tefen מביאה עמה פתרונות Best practice לניהול השרשרת ההפוכה אשר מתבססים כמו כן גם על הניסיון הרב ביישום מתודולוגיות תפעוליות כמו Lean ו-Six sigma.

בואו נעבוד יחד

shijiebei 365bet manbetx 188bet xinshui caipiao 95zz tongbaoyule beplay 88bifa 18luck betway bwin hg0088 aomenjinshayulecheng ca88 shenbotaiyangcheng vwin w88 weide